Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravá láska čeká

4. 6. 2007

 Všechno začalo na počátku 90. let. V dubnu 1993 baptistický pastor Richard Ross z města Nashville v USA shromáždil 59 mladých lidí, kteří složili přísahu zachování pohlavní čistoty až do svatby. Hnutí dostalo název „Pravá láska čeká“. V průběhu několika málo let se stala tato iniciativa nesmírně populární ve všech křes­ťanských denominacích, také v Katolické církvi. Dnes jsou do ní zapojeny už miliony mladých lidí. Samozřejmě to zdaleka není většina součas­né generace teenagerů, nicméně rychle rostoucí počet signatářů tohoto závazku je velikou nadějí do budoucna.

 „Pochopil(a) jsem, že opravdová láska čeká, proto se zavazuji před Bohem, před sebou samým, svojí rodinou, přáteli, před mým bu­doucím manželským partnerem a dětmi, které přijdou, ze až do svatby nebudu mít žádný pohlavní styk.“

 Tak zní obsah slav­nostního slibu, který každou neděli skláda­jí v katolických, pra­voslavných a protes­tantských svatyních v USA tisíce mladých chlapců a dívek. Někde se tak děje i na stadionech a sjezdech tohoto hnutí. Slib mohou bez nejmenších problémů uzavřít i ti, kteří už pohlav­ní styk měli, na to se totiž nikdo neptá. Co bylo, bylo - teď se člověk rozhodu­je znovu pro úplně jiný, čistý život. Po slibu dostávají mladí lidé stříbrný prsten, který je vi­ditelným znamením jejich rozhodnutí. V r. 1997 ve Washingtonu na závěr kongresu hnutí bylo umístěno na trávníku poblíž Bílého domu 250 tisíc lístků s podpisy pod tento slib.

 V některých americ­kých školách vznikly „kluby panen“, na uli­cích lze potkat mladé lidi s nápisy na ko­šilích typu: „Žádný sex“, „Protože Tě mi­luji, nepůjdu s Tebou do postele před svat­bou“, „Prezervativ nechrání srdce“ apod. Samostatnou katolic­kou větev tohoto hnutí vede kněz William Carmody z Denveru (stát Colorado).

 Odhaduje se, že až 16 procent děvčat a 10 procent chlapců ve věku zhruba 15-25 let se rozhodlo v Ame­rice složit tento slib. Hnutí se šíří dál, vznikly první organi­zace v Evropě i v Af­rice. V sousedním Polsku je známo pod názvem „Hnutí čistých srdcí“ a stojí pevně na katolických zákla­dech. Slib čistoty až do sňatku je tam spo­jen s touto modlitbou:

 „Pane Ježíši, děkuji Ti, ze jsi mne miloval láskou, která pozve­dá i z nejtěžších pádů a léčí i nejbolestivější rány. Očisti mé srdce ode všeho zla, které mi nedovoluje zakusit dar čisté lásky a těšit se z něho. Odevzdávám Ti, Pane, svou paměť, rozum, duši i tělo s mojí pohlavností a slibuji, že nebudu mít sexuální styk až do doby, kdy uzavřu svátost manželství. Zároveň se za­vazuji nečíst, nekupovat a nesledovat časopisy, programy a filmy s pornografickým obsahem, sli­buji, že se budu denně modlit, číst Písmo svaté, pravidelně přistupovat ke svátosti smíření a čas­to přijímat Tělo Páně. Pane Ježíši, buď jediným Pánem mého živo­ta. Uč mne kontro­lovat můj pohlav­ní pud a myšlenky. Prosím Tě o po­moc, abych unikal všemu, co činí zá­vislým a zotročuje, zvláště cigaretám, alkoholu a dro­gám. Nauč mne žít a jednat tak, aby v mém životě byla láska tím nejdů­ležitějším. Maria, Matko moje, veď mne cestami víry k samému zdroji Lásky, k Ježí­ši, abych vždy jenom v Něho doufal a Jemu věřil. Amen."

 Tento „výbuch prudérie“ mezi mládeží je pro odborníky šokem. Italská psycholožka M. R. Parsiová to vysvětluje následovně: „Svět se stal tak zkaženým, že lidé cítí potřebu útěku od zkomercializovaného sexu a návratu k čistotě duše. Dnes jsou neřesti veřejné a ctnosti soukromé. Čistota je formou obrany, cestou vedoucí k dis­krétnímu a nevyslovitelnému štěstí.“ Sociologové chápou tento fenomén i jako vzpouru dnešní mlá­deže proti generaci svých rodičů, která organi­zovala revoluci roku 1968, jež byla i bojem za „volnou lásku“ a „svobodný sex“. Tyto pseudohodnoty vyvolaly rozvraty rodin, jejichž obětí se stala právě nynější mládež, proto ty projevy odpo­ru. Příkladem jdou i některé hvězdy. Např. Miss USA roku 2003 Erika Haroldová hrdě prohlásila ke zděšení pořadatelů v televizi, že za nejdůleži­tější dobro pro sebe pokládá „zůstat až do svatby pannou“. Podobně se vyjádřily také miss některých jednotlivých států USA. Předmanželskou čistotu propagují i jistí populární zpěváci, např. Rebecca St. Jamesová, Jessica Simpsonová nebo skupina Point of Grace. Ke slibu sexuální abstinence až do sňatku se zavazují i známí sportovci, např. basketbalista A. C. Green nebo baseballista Brett Butler. To všechno ale působí vrásky na čele zastáncům opačné morálky, zvláště těm, kteří mají zisk z an­tikoncepce, interrupcí a pornoprůmyslu. Britský deník „The Independent“ zveřejnil v květnu le­tošního roku varovný článek Johna Hariho pod názvem „brigády panenství“, kde varuje Evropu před invazí tohoto hnutí z Ameriky a jak jinak - hlavním „viníkem“ je Katolická církev. Kéž by tento požehnaný trend nadále a nezadržitelně s pomocí Boží a na přímluvu P. Marie sílil! A také - kéž by se ujal mezi mladými i v naší vlasti!
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

díky

(bárbra, 24. 8. 2008 15:06)

Milá Mio, díky za tvoje svědectví. Je krásné, že existují lidé jako jsi ty. Kdyby ses chtěla dovědět víc o Společenství čistých sdrcí nebo se k němu připojit, tak se mrkni sem: www.spolcs.cz. Moc ti fandím a přeju ti, abys vytrvala, protože je někdy těžké stát si za tímto názorem, obhájit si ho a žít ho. Měj se moc hezky :)

Pannenství je hit!

(Mia, 21. 8. 2008 2:00)

Já sem panna a sem na to hrdá! Chci patřit jen tomu svýmu vyvolenýmu a ne 25 klukům. Nechci svýho muže srovnávat s předešlýma milencema. Já si počkám až do svatby.