Jdi na obsah Jdi na menu
 


NEBOJ SE!

15. 7. 2009

Obrazek"A ty, Izraeli, služebníku můj,

Jákobe, tebe jsem vyvolil,

potomku Abrahama,

mého přítele,

tebe jsem vychvátil

z končin země,

zavolal jsem tě

z odlehlých míst,

řekl jsem ti:

"Ty jsi můj služebník,

tebe jsem vyvolil,

nezavrhl jsem tě."

Neboj se, vždyť já jsem s tebou,

nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh.

Dodám ti odvahu, pomocí ti budu,

budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Hle, budou se stydět a hanbit

všichni, kdo proti tobě planou hněvem,

budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji.

Budeš je hledat, ale nenajdeš

ty, kdo na tebe dorážejí;

budou jak nic, naprostá nicota,

ti, kdo proti tobě válčí.

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,

držím tě za pravici,

pravím ti: "Neboj se,

já jsem tvá pomoc."

 

Neboj se, červíčku Jákobův,

hrstko Izraelova lidu.

Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův,

tvůj vykupitel je Svatý Izraele.

Hle, učiním tě okovaným smykem na mlácení,

novým, z obou stran ostrým.

Budeš mlátit a drtit hory,

s pahorky naložíš jako s plevami.  

Rozevěješ je a odnese je vítr,

bouřlivý vichr je rozptýlí,

ty však budeš jásat k chvále Hospodina,

budeš se chlubit Svatým Izraele."