Jdi na obsah Jdi na menu
 


K českému národu: slovo z Medžugorje 1

12. 11. 2011

Našemu národu hrozí úplná mravní zkáza, která bude provázena mnoha katastrofami a většina z nás spí nebo lhostejně přihlíží! Český národ se vždy dokázal spojit ke společnému boji proti nepříteli. Spojme se proto všichni, vyburcujme se ze spánku, protože náš národ je na pokraji propasti, Každý z nás má svůj díl zodpovědnosti! Pod praporem sv. Václava, pražského Jezulátka a všech českých kandidátů na svatořečení bojujme za záchranu českého národa! Poselství Panny Marie jsou v intenci obrácení jednotlivců, a to je základ pro obrácení národa. Proto se snažme všichni prožívat intenzivně své obrácení - které potřebujeme všichni - každý z nás - a tak vytvoříme nepřemožitelnou armádu bojovníků lásky. Každý sám za sebe a všichni společně shromážděme se pod křížem a sjednocení vyrazme do všech stran v neustálém napojení na Kristův Kříž. Český národ nezemře, musí žít a musí být Boží! Nemysleme v tomto období na své častokrát sobecké prosby, ale bojujme za náš národ. Bojujme za Život pro nás, naše děti, vnoučata… Nebudeme-li bojovat, zemřeme… Prosme pro zásluhy a na přímluvu Aničky Zelíkové, Aničky Bohuslavy Tomanové, P. Antonína Šuránka, biskupa Antonína Cyrila Stojana a dalších.Deset bodů záchrany:

1. 9 mší sv. a 9 sv. přijímání po sobě následujících obětovat:

za obrácení českého národa a návrat ke kořenům svaté víry,

za dary Ducha Svatého: věrnost, poslušnost, statečnost a milosrdnou lásku pro celou českou církevní hierarchii, zasvěcené osoby a pracovníky sloužící církvi,

za moudrost pro politiky, aby schvalovali zákony neodporující Desateru Božímu,

za pravdomluvnost, statečnost a čestnost pro pracovníky ve sdělovacích prostředcích (televize, rádio, internet, noviny a časopisy),

za lékaře a zdravotnický i ošetřovatelský personál, za zastavení potratů a všech praktik vedoucích k zabíjení nenarozených dětí,

za přijímání svátostí umírajícími a za duše v očistci,

za naše rodiny a rody, za uzdravení rodových kořenů,

za učitele a vychovatele, za čistotu dětí a mládeže, za návrat mravnosti,

za všechny svázané a zotročené duše (drogy, alkohol, cigarety, léky, televize, internet, práce, sexualita, pornografie, okultizmus…) Tyto novény zahájit dle možnosti od 28. září 2008 a konat stále znovu a znovu.

2. Obětovat se ve spojení s bolestmi Panny Marie a Kristovým utrpením jako oběť za záchranu českého národa - přijímat bolesti, nemoci, trápení - s klidem, odevzdaností a s láskou bez naříkání, stěžování si, obviňování… Spojovat se s dobrovolnou obětí - Aničkou Zelíkovou (mučednice čistoty - pozn.) a vyprošovat záchranu národa pro její zásluhy a k oslavě Nejsvětější Trojice.

3. Nechat sloužit mši svatou s úmyslem: za obnovu pravé víry a zbožnosti v českém národě a na úmysly, které má Panna Maria s naším národem.

4. Jeden den v týdnu - v pátek - se modlit a obětovat jen za náš národ.

5. Postit se pokud možno o chlebě a vodě - první pátek v měsíci za biskupy, poslední pátek v měsíci za návrat víry v našem národě. Není-li možný půst o chlebu a vodě, odřeknout si tento den vše, co máme rádi (kávu, sladkosti, televizi, tanec)

6. Konat adorace za návrat víry - nejlépe ve čtvrtek - alespoň 1x měsíčně, pokud není možná adorace, na chvíli navštívit Nejsvětější svátost v kostele.

7. Konat páteční kající pobožnosti, odprošovat při nich Boha za svou liknavost a lhostejnost vůči zlu kolem sebe i v sobě - půsty, odříkání, adorace Nejsvětější svátosti či kříže, pobožnosti křížové cesty, Korunka k Božímu milosrdenství, pěší poutě atd.

8. S velikou zodpovědností obnovovat společnou modlitbu v rodinách - rodiče spolu s dětmi - sv. růženec, křížová cesta, Korunka k Božímu milosrdenství, Litanie ke všem svatým, modlitba Večeřadla (viz bod 10), společný zpěv duchovních písní…

9. Vysílat každodenní společné střelné modlitby - alespoň 2 členové rodiny nebo příbuzní či známí, stačí i kratičká modlitba s prosbami za náš národ (můžete se spojit i po telefonu a pronést modlitbu o několika větách, ale každodenně).

10. Každý týden ve čtvrtek od 9.00 do 11.00 hod dopoledne se spojit v modlitbě Večeřadla a vyprošovat nové Letnice pro naši zem i celý svět - toto modlitební propojení mnoha míst v ČR je již vytvořeno, ale je potřeba vytvořit z modliteb stále hustší pavučinu nad naší zemí připojením dalších a dalších míst, aby v této pavučině uvízlo všechno zlo. (Večeřadlo - místnost, ve které se modlili apoštolové s Pannou Marií a ženami před sesláním Ducha Svatého).

Modlitba večeřadla má velikou sílu, obzvlášť při spojení více lidí ve společné modlitbě. Toto časové vymezení budou moci využít především nemocní, senioři, nezaměstnaní.

Pokud není čas vyhovující, je možné zvolit jiný a předat P. Marii ke sjednocení s modlitbami od 9.00 hod dopoledne. Máte-li zájem, můžete své připojení do této sítě oznámit na emailovou adresu:

marieka@volny.cz (počet modlících se společně a místo) a můžete tak dostávat informace, nebo další rady a návody pro posílení v duchovním boji vlastním i společném.

Domluvte se se svým knězem ve farnosti, rozmnožujte tyto texty, rozdávejte věřícím, získávejte stále nové duše do tohoto tažení lásky. Nemusíme bojovat ve všech 10 bodech, ale vyberme ty, které jsou pro nás nejpřijatelnější a s velkou vytrvalostí a odvahou.

Bojujme stále spojeni s Kristovým křížem a čerpejme sílu z Kristových ran.

Volejte! Křičte! Nespěte!

Chceme se sjednotit se všemi lidmi.

Prosíme: sv. Václave, ty jsi štítem, ty, který jsi vedl Český národ. Nedej zahynout nám, ani budoucím!

Voláme všechny sv. anděly v nebi a duše v očistci, aby se s námi modlili.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Slovo pro národ 2008 až 2011

(Markéta, 26. 10. 2011 12:04)

Prosím, kontaktujte mne, pokud budete mít zájem aktualizovat "Slovo pro český národ" - naše společenství už po 4 roky vždy v Medžugorji obdrželo nová poselství pro náš národ, která navazují na vámi uvedené z roku 2008.
Nechávám svou mailovou adresu: parusie@ateol.cz
Ať vás stále provází Boží milost. Markéta

Re: Slovo pro národ 2008 až 2011

(Sokol, 16. 2. 2012 11:44)

Měl bych zájem o zasílání "slovo pro náš národ.", pokud to budete moci dělat. Díky. Antonín Sokol.

Modlitba za český národ

(Janek, 29. 3. 2009 15:40)

Viz http://modlitba.maticecm.cz