Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásvětná modlitba sv. Markéty Alacoque

13. 6. 2008

ObrazekZasvěcuji a odevzdávám Nejsvětějšímu Srdci mého Pána Ježíše Krista sebe i svůj život. Všechno své konání, obtíže a utrpení, svou lásku a práci, aby vše, co jsem a co mám, sloužilo jen k úctě a milování Jeho svatého Srdce.

Srdci Ježíšovu chci zcela náležet, vše konat z lásky k Němu a zříci se všeho, co by se Jemu mohlo znelíbit nebo co Mu odporuje.

Proto si volím Tebe, Nejsvětější Srdce, za celou svou lásku, za ochránce svého života, za jistotu své spásy, za sílu ve své slabosti a jako smír za všechny hříchy svého života.

Ó Srdce milosrdné a dobrotivé, buď mým útočištěm v hodině smrti, buď mým ospravedlněním před Bohem a odvrať ode mne Jeho hněv.

Ó Srdce plné lásky, v Tebe vkládám všechnu svou důvěru. Od své slabosti a špatnosti se mohu všeho obávat, ale také všechno s důvěrou očekávám od Tvé lásky.

Ó můj Spasiteli, zapřísahám Tě při vší Tvé lásce, aby moje jméno bylo zapsáno ve Tvém svatém Srdci, ať je mým štěstím a ctí žít i zemřít ve Tvé službě. Amen.