Jdi na obsah Jdi na menu
 


Růženec Přijímajícího Srdce Ježíšova

24. 5. 2007

Na začátku růžence se modlí:
Věřím v Boha, Otce Všemohoucího...
Potom: jednou (1), třikrát (2) a jednou (3):

(1)
Věčný Otče, obětuji ti Přijímající Srdce tvého milovaného Syna,
jeho Tělo a Krev, Duši a Božství,
na smír za hříchy naše i celého světa.
(2)
Přijď, Ježíši, se svým Přijímajícím Srdcem a přijmi všechno ve mně.
(3)
Bože Svatý, Bože Všemohoucí, Bože náš Otče,
smiluj se nad námi a nad celým světem.

Každý desátek začíná (1) a končí (3).

Pak se na deseti zrnkách jednotlivých desátků modlí:
Nebeský Otče, skrze Přijímající Srdce svého milovaného Syna
sešli na lidstvo...
1. desátek:
...svou Všemohoucnost,
která je zdrojem Světla zahánějícího temnoty.
2. desátek:
...svou Všemohoucnost, která je zdrojem pravé svobody.
3. desátek:
...svou Všemohoucnost, která je zdrojem vysvobození od zla.
4. desátek:
...svou Všemohoucnost, která je zdrojem vylití Ducha Svatého.
5. desátek:
...svou Všemohoucnost, která je zdrojem uzdravení a zázraků.

Růženec končí následující invokací:
Neposkvrněná Panno Maria,
učiň nás živými svědky Přijímajícího Srdce svého Syna.

Příklady modlitebních úmyslů,
navrhovaných k jednotlivým desátkům:

Nebeský Otče, skrze Přijímající Srdce svého milovaného Syna
sešli na nemocné svou Všemohoucnost,
která je zdrojem uzdravení a zázraků.

Nebeský Otče, skrze Přijímající Srdce svého milovaného Syna
sešli na lidstvo svou Všemohoucnost, která je zdrojem...
ochrany, milosrdenství, pokoje, prozíravosti, soucitu, zázraku, jásotu, čisté lásky, požehnání, vzkříšení, očištění, odevzdanosti do Tvé Prozřetelnosti, milosrdné lásky, kázání Slova Božího, vítězství nad zlem, rozvážnosti, proroctví, apoštolátu,věrnosti, svatosti, obnovy, moudrosti, rozlišování duchů, posvěcení, sebeovládání, povzbuzení, zřeknutí se zla, Eucharistie, adorace, Tvého království, Tvé nejdražší Krve, Tvého sjednocujícího Srdce, Slova, Tvého dobrodiní, Tvého skrytého bohatství, chválení, ohně Tvé lásky, Tvé božské Vůle, modlitby, svátosti, pokory, Tvého božského Života, smíření, Tvých ctností a darů, obrácení...