Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novéna k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

30. 5. 2008

ObrazekÓ Pane Ježíši Kriste,
Tvému Nejsvětějšímu Srdci svěřuji tento úmysl:

(zde vzneste svoji prosbu)
Shlédni jen na mne,
a pak ať vládne Tvé Nejsvětější Srdce.
Kéž rozhodne
Tvé Nejsvětější Srdce...
Počítám s Ním...
Důvěřuji Mu...
Vrhám se k nohám Jeho Milosrdenství...

Pane Ježíši! Neopustíš mě v nesnázích.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, důvěřuji v Tebe.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, věřím ve Tvou lásku ke mně.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, přijď Tvé Království.
Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo, ó Ježíši,
modlil jsem se už o mnoho důkazů Tvé přízně
a zakusil Tvou pomoc, děkuji Ti za to.
Nyní Tě opět snažně prosím:
vezmi můj úmysl a vlož jej do Svého Nejsvětějšího Srdce.
Když jej věčný Otec uvidí pokrytý
Tvou Drahocennou Krví, ničeho neodepře.
Pak už to nebude prosba má, ale Tvá.
Ó Ježíši, ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
v Tebe vkládám svou naději.
Nedej mi nikdy zahynouti.