Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitba za svatořečení arcibiskupa Marcela Lefebvra

31. 5. 2009
Obrazek

Pane Ježíši, věčný veleknězi, ve své dobrotě jsi povolal svého věrného služebníka Marcela Lefebvra k biskupskému úřadu a udělil mu milost být neohroženým obhájcem oběti Mše svaté, katolického kněžství, Tvé svaté Církve a Apoštolského stolce, odvážným apoštolem Tvého království na zemi, ve víře horlivým služebníkem Tvé nejsvětější Matky a zářným příkladem lásky, pokory a všech ctností. Proto tě prosíme, uděl nám s ohledem na jeho zásluhy milosti, které si vyprošujeme, abychom jej pro jeho mocnou přímluvu spatřili jednoho dne povýšeného k úctě oltáře. Amen.

o Kněžském bratrstvu sv. Pia X. a Marcelu Lefebvrovi si můžete přečíst zde