Jdi na obsah Jdi na menu
 


MODLITBA ZA UZDRAVENÍ TĚLA

uuu.jpeg

Ježíši, Tvé nohy a ruce byly probodeny, Tvůj bok byl proklán kopím jenom proto, abys nás uzdravil, abys uzdravil naše tělo, stvořené jako chrám Ducha svatého. Ježíši, svou trpělivostí v utrpení nás uzdrav: Uzdrav z netrpělivosti naše nemocné a ty, kteří o ně pečují. Ty víš, že se v utrpení snadno ztrácí trpělivost. Uzdrav naši lásku, abychom mohli snášet bolest jako jsi ji snášel ty! Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi!

Ježíši, přijal jsi na svou hlavu korunu z trní, přijímal jsi rány. Svými ranami a trnovou korunou mě uzdrav ze všech bolestí hlavy. Ježíši Synu Davidův, smiluj se nad námi!

Zavřel jsi svoje oči, abys nám vrátil zrak. Uzdrav mé oči. Vrať zrak slepým! Ježíši, Synu Davidův, uzdrav mě ze slepoty!

Ježíši, ty jsi byl poslušný Otce. naslouchal jsi jeho slovu a oslavoval jsi ho svými ústy. Ježíši, navrať nám sluch i řeč: uzdrav hluché i němé! Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi!

Ježíši svýma probodenýma rukama a nohama uzdrav každé ochrnutí! Uzdrav i všechny ty ruce, které se sevřely v pěst. Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi!

Ježíši, probodli ti hruď i srdce, abys nás uzdravil. Uzdrav tedy naše nemocná srdce, špatný krevní oběh a nemoci krve! Zhoj nemocné kosti! Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi!

Trpěl jsi nevinně. Proto Tě prosím za všechny ty, kteří trpí nepozorností druhých, protože druzí jsou silnější  a nemají lásku. Uzdrav je, Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad nimi!

Jestliže je Otcovou vůlí, abych dál snášel své utrpení a nemoc, pak je nyní znovu přijímám a prosím o sílu pro sebe a ostatní trpící. Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi!

Maria, jsme zde u kříže s tebou. Znáš naše žaly, problémy a bolesti. Znáš také naše duševní i tělesné utrpení. Matko útěchy, díky, že nejsem sám! Díky, že jsi se mnou v mých strastech a utrpeních! Podávám ti ruku a zasvětcuji ti svůj život, abych mohl zůstat u kříže tvého Syna. Maria, obleč a uprav nás jako matka, umyj a očisť nás, abychom byli připraveni pro svého Pána a jedni pro druhé!

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci ...

A požehnání pokoje, lásky a milosrdenství, požehnání duševního i tělesného zdraví ať sestoupí nyní z kříže na mne a na celý svět!

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen