Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitba za spásu všech lidí

20. 12. 2007

Dobrý Otče, rozpomeň se na svůj velký plán spasit všechny lidi. Smiluj se nad těmi, kdo stojí na konci svého života a neviděli ještě vstup do tvého chrámu.

Smiluj se nad nimi a spas je.

Drahý Otče, pomysli na svou nekonečnou lásku k lidem. Někteří se nezajímají o své poslední věci, jiní se dokonce rozhodli, že zemřou v nepřátelství s tebou.

Smiluj se nad nimi a spas je.

Dobrý Otče, vzpomeň, co všechno vytrpěl na kříži tvůj milovaný Syn, a přijmi modlitby a utrpení, které zbožné duše přinášejí za tyto lidi.

Smiluj se nad nimi a spas je.

Svatý Otče, zapřísahám tě, přemoz svou sladkou láskou pýchu nekajících hříšníků, zažeň temnoty nevědomosti, které zahalují tyto tvé tvory, aby tě hledali alespoň v posledním okamžiku a řekli: Otče, smiluj se nade mnou hříšným!

Smiluj se nad nimi a spas je.

Drahý Ježíši, který ses vtělil pro hříšníky, prosíme tě, spas je. Na přímluvu Panny Marie, své Matky, smiluj se nade všemi, kteří se nemodlí a nechtějí zemřít v tvé milosti. Oni nevědí, co činí.

Smiluj se nad nimi a spas je.

Dobrý Ježíši, ty víš, že mnozí pokřtění, mladí i staří, žijí nezřízeným způsobem a nemyslí na smrt, která je může nečekaně překvapit.

Smiluj se nad nimi a spas je.

Srdce Ježíšovo, rozpomeň se na ty tak mnohé, kteří tě ještě nepoznali. Také za ně jsi zemřel. Prosíme tě, vlož do jejich duše touhu konat dobro a nikoliv zlo a vědomí, že potřebují tvé milosrdenství, aby dobře zemřeli.

Smiluj se nad nimi a spas je.

Duchu Svatý, skrytý a živý dare, dej, aby se všechny duše zamyslely nad svými posledními věcmi: učiň, ať se všichni vrátí do Otcova domu a touží po jeho milosrdné náruči.

Smiluj se nad nimi a spas je.

Duchu lásky, který obnovuješ tvář země, sešli do srdcí svých věrných velkou lásku a soucit s pěti ranami našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, aby v posledním okamžiku života toužili rozjímat o něm.

Smiluj se nad nimi a spas je.

Duchu Utěšiteli a náš velký zastánce, neopouštěj ty, kteří chtějí zemřít v nekajícnosti. Osviť jejich mysl, vlij do jejich srdce lásku, zažeň nepřítele a přemoz jejich pýchu, aby v kajícnosti vzdávali slávu a díky našemu Otci s tebou a s Kristem nyní i po všechny věky.

Smiluj se nad nimi a spas je.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář