Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitba za rodiny

24. 5. 2007

 Bože, Ty jsi Otcem všeho na nebi i na zemi. Otče, Ty jsi Láska a Život. Dej, ať skrze působení Tvého Syna Ježíše Krista, zrozeného z ženy působením Ducha svatého, který je zdrojem Boží lásky, každá lidská rodina na této zemi se stane skutečnou svatyní života a lásky pro pokolení, která se stále obnovují.

 Dej, ať Tvoje milost řídí myšlenky a skutky manželů k dobru jejich rodin a všech rodin na světě.

 Dej, ať nová pokolení naleznou v rodině pevnou oporu pro svou lidskost a růst v pravdě a lásce.

 Dej, ať nad jakoukoliv slabostí a všemi krizemi, jimiž procházejí naše rodiny, zvítězí láska, posílená milostí svátosti manželství.

 Dej konečně, prosíme Tě o to na přímluvu svaté nazaretské rodiny, ať může církev mezi všemi národy světa úspěšně plnit své poslání v rodině a skrze rodinu.

 Ty, jenž jsi Život, Pravda a Láska v jednotě Syna a Ducha svatého. Amen.