Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitba náhrady

23. 5. 2007

Ó nejdobrotivější Ježíši, obětuji Ti celý Tvůj svatý čas,
který jsi prožil na tomto světě na zadostiučinění
a náhradu za všechen špatně prožitý čas mého života.
Sláva Otci ... Otče náš ... Zdrávas Maria ...
 

Ó dobrotivý Ježíši! Obětuji Ti všechny Tvé svaté roky, měsíce, týdny, dny, hodiny, okamžiky, myšlenky, slova a skutky k věčné náhradě všech mých špatně prožitých let, měsíců, týdnů, dní, hodin, okamžiků, myšlenek, slov a skutků mého života. 

Ó dobrotivý Ježíši! Obětuji Ti Tvou nejhlubší pokoru namísto mé povýšenosti, Tvou trpělivost namísto mé netrpělivosti, Tvou čistotu namísto mé nečistoty, Tvou nekonečnou lásku namísto mé náladovosti, všechny Tvé ctnosti a dokonalosti namísto mých nespočetných hříchů a neřestí celého mého života, kterých lituji z lásky k Tobě; přijmi také mé pevné předsevzetí, že raději tisíckrát zemřu, než abych Tě ještě jednou urazil. Amen.
Sláva Otci ... Otče náš ... Zdrávas Maria ...

Ježíši, Maria, Josefe, miluji vás, zachraňte duše,
Ježíši, Maria, Josefe, miluji vás, zachraňte duše,
Ježíši, Maria, Josefe, miluji vás, zachraňte všechny duše.

Ó Maria, pro svůj blahoslavený skon
vypros nám smrt v lásce.