Jdi na obsah Jdi na menu
 


Litanie ke svaté Ludmile

9. 3. 2014

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu Svatý,

Bože v Trojici jediný,

Svatá Ludmilo, oroduj za nás.

První křesťanská česká kněžno,

Svatým Metodějem pokřtěná,

Vévody Bořivoje manželko bohabojná,

Kněžno bedlivá duchovního i tělesného blaha svých poddaných,

V kajícnosti žijící,

Bohu v modlitbách a sebezáporu věrná,

Pro svou štědrost k chudým slavená, a proto věhlasná,

Mnohými strastmi v rodině zkoušená,

Zakladatelko křesťanských chrámů,

Zbožná vychovatelko vnuka Václava,

Pronásledovaná svou snachou Drahomírou,

Z Prahy vypuzená a na Tetíně o svou spásu usilující,

Najatými vrahy přepadená a udušená,

Do Prahy pak slavně přenesená,

V chrámu svatého Jiří pohřbená,

Služebnice Boží věrná,

V strastech a soužení trpělivá,

Perlo zbožnosti předrahá, oroduj za nás.

Matko českého národa milá,

Mučednice slavná,

Naše orodovnice mocná,

Milostiv nám buď, uslyš nás, Pane.

Milostiv nám buď, vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho zlého

Od každého hříchu

Od rozporů a svárů

Od moru, hladu a války

Od náhlé a nenadálé smrti

Pro zásluhy svaté Ludmily

Pro její svatý a obětavý život

Pro všechny její ctnosti

Pro její mučednickou smrt a slávu

My hříšníci prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys nám na přímluvu svaté Ludmily odpustil,

Abys v nás vděčnost za dědictví svaté Ludmily upevnil,

Abychom byli křesťany nejen jménem, ale i skutky a životem,

Abychom se horlivě modlili o rozšíření svaté víry,

Abychom usilovali o sjednocení ve víře,

Abychom si hleděli svaté svornosti,

Abychom své tělo střídmostí a posty umrtvovali,

Abychom rádi potřebným pomáhali,

Abychom se od Tvých cest nedali ničím odvrátit,

Abychom v hodinu smrti vešli do věčné slávy,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Ruka Páně tě posílila, proto budeš blahoslavená na věky.

Modleme se:

Pro zásluhy svaté Ludmily ochraňuj naši vlast ode všech nesvárů a rozkolů, abychom dosáhli odměny slíbené tichým a pokojným křesťanům.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Z knihy Litanie, vydala v roce 2010 Matice cyrilometodějská s.r.o., Olomouc

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář