Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křížová cesta

21. 5. 2007

ObrazekNikdo nepotřebuje tak nutně naši pomoc jako umírající hříšníci. O jejich osudu se rozhoduje v posledním okamžiku pro celou věčnost. Žádná modlitba k tomu účelu není tak účinná jako tato pobožnost Křížové cesty, která je obdařena mnohými odpustky. U každého zastavení je zvláštní modlitba ve zkrácené formě. Můžeš se ji modlit i vícekrát za den, ale plnomocné odpustky získáš jen jednou za den.

I.  zastavení: Klaníme se ti...
Bez viny ses nechal odsoudit na smrt, nejdobrotivější Spasiteli.
Zbav umírající hříšníky rozsudku smrti věčné.
Ježíši, důvěřuji Ti! Můj Ježíši, Milosrdenství!

II.  zastavení: Klaníme se ti...
Trpělivě vzals na sebe těžké břemeno Kříže.
Odejmi umírajícím tresty jejich věčných muk.
Ježíši, důvěřuji Ti!  Můj Ježíši, Milosrdenství!

III. zastavení: Klaníme se ti...
Ježíši, Tys padl poprvé pod tíhou Kříže.
Zachraň umírající hříšníky před pádem do propasti zkázy.
Ježíši, důvěřuji Ti!  Můj Ježíši, Milosrdenství!

IV. zastavení: Klaníme se ti...
Bolestný pohled při setkání s Matkou hluboce zarmoucenou. Buď jim jako milosrdný Soudce a Maria buď všem umírajícím hříšníkům milostivou Přímluvkyní.
Ježíši, důvěřuji Ti!  Můj Ježíši, Milosrdenství!

V. zastavení: Klaníme se ti...
S velkou námahou a domluvou se dal Šimon přemluvit, aby pomohl Pánu Ježíši nést Kříž. Ježíši, ulehči umírajícím hříšníkům jejich těžkou smrtelnou cestu.

Ježíši, důvěřuji Ti!  Můj Ježíši, Milosrdenství!

VI. zastavení: Klaníme se ti...
Tys zanechal soucitné Veronice obraz Své Tváře. Nechej svítit k záchraně umírajících hříšníků tuto Svoji svatou Tvář ve tmě smrti.

Ježíši, důvěřuji Ti!  Můj Ježíši, Milosrdenství!

VII. zastavení: Klaníme se ti...
Zlomen pod tíhou Kříže padáš podruhé. Zachraň umírající od hrozného zavržení pro jejich hříšné skutky.

Ježíši, důvěřuji Ti!  Můj Ježíši, Milosrdenství!

VIII. zastavení: Klaníme se ti...
Napomínáš plačící ženy a upozorňuješ na hrozící tresty. Naplň srdce umírajících hříšníků lítostí nad jejich hříchy.

Ježíši, důvěřuji Ti!  Můj Ježíši, Milosrdenství!

IX. zastavení: Klaníme se ti...
Vyčerpán padáš potřetí pod Křížem. Uděl umírajícím hříšníkům aspoň v posledním okamžiku milost obrácení.

Ježíši, důvěřuji Ti!  Můj Ježíši, Milosrdenství!

X. zastavení: Klaníme se ti...
Obnažen, zahanben stojíš tu před lidmi. Zkroušeně stojíme před tebou a prosíme tě s umírajícími hříšníky o odpuštění všech hříchů necudností a hanebností.

Ježíši, důvěřuji Ti!  Můj Ježíši, Milosrdenství!

XI. zastavení: Klaníme se ti...
Ukrutně byly tvé ruce a nohy probity hřeby. Uděl umírajícím hříšníkům útočiště ve svých svatých ranách.

Ježíši, důvěřuji Ti!  Můj Ježíši, Milosrdenství!

XII. zastavení: Klaníme se ti...
Umíraje odporučils Svého Ducha do rukou Svého Otce. Daruj Svoji přehořkou smrt a svatou Krev, která se z Tvého probodeného Srdce vylila, všem umírajícím hříšníkům, aby dosáhli záchrany. Krvi a vodo, která jsi vytryskla ze Srdce Ježíšova jako zdroj milosrdenství pro celý svět, důvěřuji ti!

Ježíši, důvěřuji Ti!  Můj Ježíši, Milosrdenství!

XIII.  zastavení: Klaníme se ti...
Mrtvé Tělo Bohočlověka bylo položeno do klína Panenské Matky. Dej, ó Maria, aby Tvůj klín byl také útočištěm umírajícím hříšníkům.

Ježíši, důvěřuji Ti!  Můj Ježíši, Milosrdenství!

XIV. zastavení: Klaníme se ti...
Tělo Kristovo bylo neseno za doprovodu Marie ke hrobu. Dej, ať jsou duše umírajících hříšníků pod Tvou ochranou, Maria, přeneseny do místa pokoje.
Ježíši, důvěřuji Ti!  Můj Ježíši, Milosrdenství!

Ó Vy svaté, drahé, sladké Rány, buďte ode mne stotisíckrát pozdraveny, i koruna trnová, z mých hříchů upletená. Ó můj Ježíši, prosím o jednu kapku Krve na zahlazení hříchů mých i celého světa. Ó Ježíši, Tvé rány líbám, do nich Tvé předrahé Duše celého světa ukrývám. Ó Maria, Boží Matičko, Syna Božího Rodičko, pomáhej nám u Syna Svého, aby tyto modlitby byly vyslyšeny. Amen.

Vezměte si k srdci tuto překrásnou modlitbu Křížové cesty. Pomozte, aby se ji hodně lidí modlilo, a tak zachránilo mnoho duší hříšníků pro šťastnou věčnost!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

taky děkuji

(bárbra, 26. 8. 2008 12:47)

Ahoj Gábi,
moc děkuji za Tvá slova. Jsem opravdu ráda, že stránky slouží k dobrému, že sem taky někdo chodí a rozšiřuje ty texty dál :) Napíšeš mi adresu na Vaše stránky? Mě se moc krásně a ještě jednou děkuji za ocenění, ať se Vám daří!

děkuji moc za tyto stránky

(Gabriela G. Anna Mádlo, 9. 8. 2008 14:34)

Dlouho jsem ve svém bordelu doma hledala tuto ztracenou modlitbu, až jsem se rozhodla to vzdát a jednou mě napadlo zadat do vyhledávače název a povedlo se! děkuji moc za to! Teď můžu uskutečnit, co jsem chtěla, udělám pro babičku taky jeden výtisk, určitě se jí to bude zamlouvat a může to dát dál. Moc díky Gábi taky máme s manželem stránky na estránkách, ale bohužel ne tak výborné, nějak je zanedbáváme. Ať oslovujete co nejvíce lidí.