Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předvečer Mariina narození

7. 9. 2009

ObrazekJaká je radost v přírodě! Slyším zpívat ptáky, vidím beránky a kůzlátka, jak poskakují, a holuby v hejnech radostně poletovat kolem, kde kdysi stával dům svaté Anny. Nyní tam vidím jenom pustinu. Měla jsem však vidění o poutnících z velmi staré doby, kteří podkasáni a majíce šátky jako čepice ovinuté kolem hlavy s dlouhými holemi, putují touto končinou k hoře Karmel. I oni vnímali tuto radost v přírodě, a i když se v údivu ptali na tento jev poustevníků, kteří přebývali v blízkosti, dostali odpověď, že taková radost zde panuje pro radost z Mariina narození vždy v předvečer tohoto dne a že zde v této končině stával dům svaté Anny. (...)

Od svaté Brigity jsem se dozvěděla, že jestliže ženy v požehnaném stavu v předvečer Mariina narození se postí a pomodlí devět Zdrávasů ke cti jejího devítiměsíčního pobytu v lůně svaté Anny a tuto pobožnost budou často za tohoto stavu konat a i v předvečer svého porodu vše zase obnoví a při tom zbožně přijmou svaté svátosti, Maria jejich modlitbu přednese Bohu a bude vyprošovat pro ně i za těžkých okolností šťastný porod.

V předvečer jejího narození jsem viděla svatou Pannu. Řekla mně, že kdo od tohoto předvečera po dobu devíti dnů se bude modlit devět Zdrávasů ke cti jejího devítiměsíčního pobytu v lůně svaté Anny a jejího narození, ten dává denně andělům devět květů, aby vznikl věnec, který ona v nebi přijme a předloží Nejsvětější Trojici, aby tomu, kdo se modlí, vyprosila tuto milost.

Byla jsem zanesena na jednu výšinu mezi nebem a zemí. Dole jsem viděla Zemi temnou a hnědou a také nebe mezi kůry andělů a řády svatých, svatou Pannu před Božím trůnem. Viděla jsem její dva čestné trůny, dva čestné paláce, které se nakonec staly celými kostely, ano, dokonce městy, byly vybudovány z modliteb Země. Viděla jsem, jak jsou tyto paláce vybudovány z květů, bylinek, věnců, bylo na nich možno poznat nejrůznější druhy rozdílného charakteru a hodnoty modliteb jednotlivců i celých společností, které andělé a svatí odnášeli z rukou těch, kdo se modlili, a vynášeli je vzhůru.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

sjsnks

(ms, 19. 5. 2011 5:49)

laska m