Jdi na obsah Jdi na menu
 


Maria se zjevila v Marpingen

7. 6. 2007

Marpingen je malá osada v Sársku. V letech 1876, 1983 a 1999 se tady zjevila Panna Maria. Po zjeveních v roce 1876 byla zbudována milostná kaple.

Zjevení v roce 1876:

Dne 3. Července 1876 se zde Maria zjevila třem osmiletým dívkám při sběru jahod a oznámila jim, že je "Neposkvrněné Početí". Maria dala dětem různá poselství, která jsou srovnávána s těmi ve Fatimě. "Máte povinnost modlit se a nehřešit!" je základní výpověď poselství. Skrze Mariino vedení se otevřel léčivý pramen a byla oznámena řada zázraků. Vznikl velký proud poutníků, který byl tlumen s pomocí vojáků v záloze. I přes masívní odpor pokračovala zjevení až do 3. 9. 1876. Maria se rozloučila slovy: "Přijdu opět v těžce doléhajícím čase!" Církev tato zjevení dosud odmítá.

Poselství z roku 1983:

1983 se Maria zjevila jednomu sedlákovi, který se modlil v milostné kapli, a dala mu následující poselství:

"Více než sto let mých zjevení uplynulo. Nepochopili jste ani milostný obraz ani mé poselství. Mé poselství se překroutilo a zesměšnilo: Máte hřešit a nemodlit se! Řekla jsem vám, jak máte opravdově křesťansky žít a co vede ke hříchu. Ukázala jsem vám peklo pro hříšníky, kteří jsou navěky ztraceni. Ukázala jsem vám největší ze zázraků, sluneční zázrak. Svědků bylo mnoho. Vaše hříchy a nepravost si však žádaly hněv Boží a druhou světovou válku. Také tato trápení byla opět zapomenuta. Hříchy dnešní doby předstihly ve své ohavnosti provinění všech časů. Triumfijete nyní ve svých hříších, posmíváte se tomu a urážíte. Z mých poselsví máte zábavu a ze všech, kteří se modlí a důvěřují milostné vodě. Nedivte se, když přes noc přijde katastrofa. Bylo vám dáno tolik času k obrácení a k nápravě. Když náhle přijde neštěstí, nemá už vaše "Pane, Pane" žádný smysl! Všichni zahynete. Kníže tohoto světa, soupeř Boha, vás oslepil vůči Božím přikázáním a zjevením. Kvůli pozemské ziskuchtivosti a požitkářství ve vás utlumil duchovní život. Váš život už není křesťanský, ale je to život nového pohanství! Triumfuje už jen nepravost, nenávist, svár, hádka, chamtivost, volná láska, požitkářství mas! Život křesťanské rodiny je dávno rozbitý. Překvapí vás neštěstí a válka v nepředstavitelném rozsahu, který tu ještě nebyl. Nyní jdete se svými ohavnými hříchy do propasti!... Před branami Německa stojím plačící, jako Kristus plakal nad Jeruzalémem. Ukáže se křesťanský prapor, ale samotný život bude bez víry a modlitby. Jak často jsem vás upomínala skrze svá zjevení! V žádné době jsem vám od Boží všemohoucnosti nevyprosila tolik zjevení jako právě v současném čase. Ale kníže tohoto světa, soupeř Boha, vás vůči Božím přikázáním a zjevením učinil slepými!

Ať Svatý Otec vyhlásí čtyřicet dní po karmelském svátku poslední mariánské dogma Spoluvykupitelky, Prostřednice a Přímluvkyně!"

Toto poselství bylo také předáno papeži.

Zjevení v roce 1999:

Veřejná zjevení trvají od 17. května 1999 až do 17. října téhož roku. Celkem 13 krát se zde Maria zjevila třem vizionářkám, které mají mezi 25 a 35 lety. Mariina poselství se vyznačují svojí jednoduchostí, což kritici považují za důkaz nepravosti. Výrazná je také poměrně velká mediální kritika těchto zjevení, často bývají špatně vyšetřována a uveřejní se krajně negativní článek. Prověřování ze strany církve ještě trvá.

1. a 2. zjevení:

Marion je doma a dává svůj pokoj do pořádku než přijde její přítelkyně Petra. Rozhodly se jet do Marpingen, když Marion cítí velké vnitřní puzení, že to má udělat nyní. Při cestě tam má Marion zjevení a vidí anděly, svaté a ubohé duše a také Matku Boží s Dítětem Ježíšem. Vidí také svítící kříž. Jedou ke kapli v lese. Vedeny vnitřním vnuknutím jdou ženy křížovou cestu, nakonec vejdou do kaple. Zde vnímá Marion první poselství: "Přicházím jako Matka Německa." Marie poděkuje těm, kteří kapli tak pěkně zdobí a opatrují. Pak říká: "Chci v Marpingen začít triumfální tažení svého Neposkvrněného Srdce." A zmizí.

2. den zjevení 20. května:

Marion je v Domě Otce Pia, když se jí Maria náhle zjevuje. Poděkuje modlícím se v kapli a páteru Patriciovi za zvětšení kaple...

3. zjevení 26. května:

Citace z knihy "Mluvit o Marii je nebezpečné" od Jörga Müllera, s laskavým svolením nakladatelství Miriam:

Modlíme se růženec. Náhle se zjevuje Matka Boží s Dítětem Ježíšem. Na své hlavě nese zlatou korunu z hvězd. Dítě Ježíš je náhle pryč; nyní rozevírá Maria Své ruce a říká skrze Christine: "Mé děti, miluji vás z celého srdce, a dnes jsem vás sem zavedla. Slíbila jsem vám, že přijdu, že se vrátím v těžce doléhajícím čase, a svůj slib plním. Jsem nyní opět tady. Děkuji ještě jednou lidem, kteří kapli udržují v dobrém stavu a dlouhá desetiletí ji zdobí krásnými květinami. Děkuji za modlitbu. Modlitbu, kterou jsem přijala a zavedla ke Svému Synovi. S touto modlitbou, která zde byla desetiletí říkána, se ve světě mnohému pomohlo. Ještě jednou vás prosím, abyste se tady neustále modlili růženec za všechny naléhavé prosby, které jsem vám už dala, a především za mír ve světě, to je nyní velmi důležité, za mír ve světě. Modlete se růženec za mír ve světě." Pak říká, jak velmi miluje děti, a připojuje: "Prosím vás, neustále se modlete při svých pracích, při svém konání, modlete se stále v svém srdci. Já všechno uzavřu do Svého Neposkvrněného Srdce a předám Svému Synu." Skrze Judith pokračuje: "Růženec je modlitba, kterou jsem od vás žádala už ve Fatimě a která mi dává do ruky velkou moc, kterou potřebuji ve světě, aby byl svět zachráněn, aby se svět vrátil k Otci, který s velkou touhou vyhlíží lidi a duše. On miluje všechny lidi, a žádá od nás, abychom se modlili za obrácení hříšníků a přitom Mu pomáhali přivést svět zpátky."

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář