Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitba k Panně Marii, Královně Vesmíru

16. 7. 2009

Obrazek

Z hlubokosti tohoto

slzavého údolí,

jímž pracně putujeme

my vyhnanci,

z bouřných vln

našeho moře, zmítaného

vichřicemi vášní,

pozvedáme oči k Tobě,

Maria!

Chceme se posilnit rozjímáním o Tvé slávě,

chceme Tě pozdravit jako Královnu

a Paní nebe a země

i jako naši Královnu a Paní.

S oprávněnou synovskou hrdostí

chceme vyznávat Tvé Království.

 

Kraluj nám,

ó přesladká drahá Matko a Paní!

Panuješ nad anděly,

nad zástupy světců,

jistou jsi blažeností na nebeských výšinách.

 

Kraluj Církvi, která vyznává a oslavuje

Tvou královskou moc,

která se k Tobě utíká

uprostřed bouří dneška.

Veď ji cestou svou a pomáhej,

aby nikdy neodbočila od ní!

Kraluj zvláště té části Církve,

která je pronásledována.

Dej jí statečnost,

aby dovedla snášet protivenství.

Dej jí vytrvalost,

aby se nesklonila před nespravedlivým nátlakem.

Dej jí světlo,

aby nepadla do tenat nepřátel.

Dej jí neochvějnost,

aby dovedla odolat otevřeným útokům.

Nade vše ji vyzbroj

neotřesitelnou věrností Tvému Království.

 

Kraluj nad rozumem,

aby jen pravdu hledal,

kraluj nad vůlí,

aby šla jen za tím, co je dobré.

Kraluj nad srdci.

Kraluj jednotlivcům, městům i rodinám.

Kraluj na zasedání mocných,

na cestách v údolích i na horách,

ve vzduchu, na pevninách

i v hlubinách moře.

 

Kéž se rozšíří Tvé Království

na pokyn Tvých rukou,

ať každá modlitba vyslyšena,

každá bolest utišena,

každé neštěstí ulehčeno.

 

Vypros nám, Maria,

aby všichni,

kteří Tě nyní po zemích vyznávají jako Královnu,

byli jednou účastni plnosti Tvého Království.

Amen.