Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zima, tma, zlo

9. 5. 2007

Univerzitní profesor na jedné známé vysoké škole vyzval své studenty otázkou: "Stvořil Bůh všechno, co existuje?"

A student odvážně odpověděl: "Ano!"

"Stvořil Bůh opravdu všechno?" - zeptal se profesor.

"Ano, jistě" - zopakoval student.

A profesor namítl: "Když Bůh stvořil všechno, co existuje, tak stvořil také zlo. A na základě toho, k čemu jsme nyní došli, můžeme tvrdit, že Bůh je zlo."

Student nejprve neměl slov na tuto definici a ztichl. Profesor byl se sebou spokojený a chvástal se ostatním studentům, že mu dokázal, že jeho víra byla jen mýtus.

Ale student se ještě přihlásil: "Můžu se vás na něco zeptat, pane profesore?"

"Samozřejmě!" - odvětil profesor.

Student se zeptal: "Existuje zima?"

"Co je to za otázku, samozřejmě že existuje, tobě nikdy nebyla zima?"

Ostatní studenti se začali smát jeho otázce.

Mladý muž řekl: "Ve skutečnosti, pane, zima neexistuje. Podle zákonů fyziky, když uvážíme, zima je ve skutečnosti jen nepřítomnost tepla. Každé tělo nebo předmět je citlivý na změnu prostředí nebo přenos energie. Absolutní nula je vlastně úplná nepřítomnost tepla. Tehdy se všechna hmota stává nehybnou a neschopnou reakce v této teplotě. Zima neexistuje. Člověk vymyslel toto slovo pro vyjádření toho, jak se cítí, když cítí nedostatek tepla."

Student pokračoval: "Existuje tma?"

"Samozřejmě!"- říká profesor.

A student odpověděl: "Tma také neexistuje, tma je ve skutečnosti nepřítomnost světla. Světlo můžeme zkoumat, ale tmu ne. Můžeme použít Newtonův pokus na lámání bílého světla na mnoho barev, ale nemůžeme odměřit tmu. Jediný paprsek světla se může zlomit v prostředí tmy a osvítit ho. Jak můžete změřit, jak tmavý je vesmír? Změříte sílu světla, které vydává. Není to správně? Tma je slovo, které vymyslel člověk, který chce popsat, co se děje, když někde není světlo."

Nakonec se mladý muž zeptal profesora: "Pane, existuje zlo?"

"Samozřejmě!" - jako vždy odvětil profesor. "Vidíme ho každodenně v lidské nehumanitě k bližnímu, zlo vidíme v mase kriminálníků všude ve světě. To nemůže být nic jiného než zlo."

"Ve skutečnosti zlo neexistuje, pane, aspoň ne samo o sobě. Zlo je absencí Boha. Je to jako s tmou a zimou. Je to slovo, kterým chtěl člověk vyjádřit nedostatek Boha. Bůh nestvořil zlo. Zlo je důsledkem toho, když člověk nemá lásku. Je to jako zima, když tu není teplo, a tma, když tu není žádné světlo."

Jméno mladého muže: Albert Einstein
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dobro a zlo

(bárbra, 14. 5. 2007 22:11)

Můj nejmilejší.
Nejdříve bychom si měli ujasnit pojmy. Mluvíš o zlu jako o osobě ("samo zlo vědělo", "se zlo snažilo" ap.) a znamená pro tebe zřejmě to samé jako pojem had ("Co dělal had (zlo) v ráji?"). Souhlasím, že v tomto pojetí zlo skutečně existuje! Jedná se však o zlou bytost, proto bych spíš než pojem ZLO použila slovo ZLÝ. Ten zlý. A o jeho existenci skutečně nepochybuji.
Samozřejmě, že člověk znal dobro dřív, než zhřešil. Ale já jsem napsala, že svým pádem poznal "dobro a zlo". A tím myslím: využil svou možnost volby říct Bohu ANO, nebo říct Bohu NE. Uvědom si rozdíl mezi absolutním dobrem bez hranic a mezi DOBREM, vedle kterého stojí ZLO. Rozdíl mezi totálním světlem bez špetky stínu a mezi světlem, které můžeš zhasnout, a pak je úplná tma. Dokud nepoznáme tmu, ani si neuvědomíme, jakou cenu má světlo. Dokud nepoznáme hlad... atd.
Člověk tedy tím, že jedl ze stromu, opravdu poznal DOBRO a ZLO.
Zlo, stav bez Boha, je něco strašného. Ale díky němu můžeme opravdověji poznat a ocenit stav s Bohem.
Proč chtěla Eva poznat zlo - stav bez Boha? Snad proto, že byla zvědavá na úplnou novinku, o níž dosud neslyšela? A že jí bohužel tuto novinku had klamně vykreslil v nejzářivějších barvách? Místo, aby se v tu chvíli zeptala Boha na Jeho vůli, jednala podle své vůle - svévolně. Ach jo.
Co dělal had v ráji? Had v ráji byl podle mě inteligentní zvíře, ovšem v tu chvíli navedené ďáblem, aby svedlo člověka k porušení Božího příkazu. Že došlo ke komunikaci hada a člověka nebylo pochybení nebo nepozornost ze strany Boha, ale vše se stalo z vůle Boží. Bůh človéka záměrně postavil před volbu - Bůh ANO / Bůh NE. Jsi svobodný, rozhodni se... Ale pak ty i tvoji potomci budete muset jíst plody této tvé volby.
A o umístění stromu poznání v ráji zase jindy:)

ZLO

(peater, 14. 5. 2007 12:31)

Milá barborko. Vím, že se v článku píše, že zlo neexistuje a proto jsem napsal článek, který dokazuje, že zlo existuje - proto jsem dal na konec otázku.
Nemohu však souhlasit s tvojí větou: "Člověk poznal dobro i zlo tak, že objevil možnost odvrátit se od Boha, vzepřít se mu". Zlo ano, ale dobro ne - dobro znal už od počátku, protože Bůh je dobro.
Žena naletěla hadovi také proto, že had ji oznámil, že její vědění a poznání se zdokonalí a bude na úrovni Boha. Bůh znal i zlo a samo zlo vědělo, že Bůh ho zná. Ptoto se zlo snažilo dostat k člověku a obelstit ho skrze poznání a dokonalost.

"Bůh však ví, že v den kdy z něho pojíte otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé."

Otázkou ted zní, proč Eva toužila poznat zlo? Eva znala doposud jen dobro-Boha. Had ji nabídnul poznání zla a ona souhlasila. Prostě chtěla poznat zlo.
Další otázka, která mě zajímá, je : Co dělal had (zlo) v ráji?Evu si vyhledal had, aby ji učinil nabídku-Proto se domnívám, že Eva už byla ve hříchu, jinak by zlo nemohlo přijít. To, že Eva byla už ve hříchu dokazuje verš z bible:
Eva řekla:
"Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady Bůh řekl: Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte abyste nezemřeli"

Bůh řekl:
"Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak strom života a stromu poznání dobrého a zlého."

Osobně si myslím, že strom poznání dobra a zla nebyl ve středu zahrady - mohl být někde na okraji (proč by Bůh dával vedle sebe stromy a řekl by z tohoto jezte každý den a tohoto se ani nedotkněte). Ale určitě se najdou spekulanti, kteří budou tvrdit, že tam strom poznání dobra a zla je. Ale i přesto Eva tvrdí, že nemůže jíst ze stromu, který se uprostřed zahrady, což není pravda, protože je tam i strom života.
Eva dala doprostřed jiný strom, než tam dal Bůh. Její pohled byl deformovaný, neboť středem
všeho bylo poznání, které dala na první místo.
Je třeba si také uvědomit, že když Bůh dával Adamovi zákaz (jist ze stromu poznání dobra a zla) Eva nebyla ještě stvořena. Pravděpodobně dostala informace od Adama - a jak se zdá, Adam to nepodal zrovna přesvěčivě.

Dík

(bárbra, 14. 5. 2007 12:01)

Mufíku, díky za ocenění. Vytvoříš si také svou stránku? ;)

tak podle mě...

(bárbra, 13. 5. 2007 22:42)

Peaterku, ke konci svého komentáře píšeš, že hřích a zlo se o něco snaží. Ale v článku se přece píše, že zlo neexistuje... Jak by se potom mohlo o něco snažit? Dobro a zlo je podle mého volba pro Boha a volba proti Bohu. Být s Bohem, nebo se od Něj odvrátit. Člověk poznal dobro i zlo tak, že objevil možnost odvrátit se od Boha, vzepřít se mu. A k této vzpouře ponouká člověka ďábel, zlý duch. Snaží se vzdálit lidstvo od Boha, od dobra, od štěstí... A proč? Nesnese, aby se jiní radovali, když on musí věčně trpět. Časem sem dám zajímavý článek na toto téma:)

hmmm

(muf, 12. 5. 2007 13:23)

Zajímavá otázka, Mr.Peater - proč nás vlastně zlý duch pokouší...?? Každopádně nás nenechá na pokoji, to je realita. Škoda, nenapadá mě nic inteligentního do diskuze a navíc mi chladne oběd, takže se mějte pěkně! Báro, máš fajn stránky:) Ahoj!

zlo? dobro?

(peater, 11. 5. 2007 12:52)

Z článku jsem pochopil, že Bůh svvořil vše dobré a člověk se nedostatkem tohoto dobra dostává na opačný pól, který Bůh nestvořil. Bůh ale umožňuje - díky svobodě - člověku pohybovat se kde chce. To, že každá vlastnost má svůj protipól, Bůh věděl od počátku. Zlo se muselo někde zrodit a říct, že je jeho příčinou je nedostatek dobra, je velmi odvážné. Dobro samo o sobě nedostatky nemá, tak z čeho tedy vyhází?? Je třeba si uvědomit, že strom poznání (i zla) byl v ráji, i když bylo vše v pořádku a Bůh o zlu věděl, ale držel ho od člověka. Člověk však neodolal (nevydržel) a podlehl hříchu - z toho vyplývá, že přirozeně se hřích snaží napadnout člověka - ale proč?? Protože člověk je nejblíže Bohu a zlo se snaží ublížit(pomstít) Bohu??