Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skryté dění při mši svaté

29. 5. 2007

Obrazek Pojednání svaté Hildegardy o léčení chorob získává, i mezi lékaři, stále většího uznání. Méně známá jsou její velkolepá vidění. Tato velká vizionářka z Bingen na Rýnu v jednom vidění popsala, co se děje při mši svaté, aniž by to naše oči mohly vnímat. Toto vidění se nachází v jejím spise "Scivias" (Znej cesty - Otto Műller-Verlag, Salzburg; 2.díl, vize 6.) a může i nám pomoci k lepšímu prožívání mše svaté a k tomu, abychom nepřistupovali lehko­vážně ke svatému přijímání.

 „Tu jsem viděla, jak nějaký kněz, oděn do posvátných rouch, přicházel k oltáři, aby slavil Božská tajemství. Nenadále přišla z nebe světlá záře. Po ní přišli andělé a světlo obklopilo oltář. Zůstalo to tak, až se po ukon­čení svaté oběti kněz vzdálil. Po přečtení Evangelia pokoje a přípravě darů k proměňování zazpíval kněz chválu Všemohoucímu Bohu: „Svatý, Svatý, Svatý, Pán Bůh zástupů!“ a začal nevyslovitelné tajemství.

 V tomto okamžiku se otevřelo nebe. Ohnivé blýskání nepopsatelně světlého jasu spadlo na obětní dary a proniklo je svou nádherou, jako slunce proniká svým světlem předmět, který ozařuje. A blýskající paprsek vynesl obětní dary do neviditelné výše - až do nejvnitřnějšího nebe a položil je zas dolů na oltář - podobně jako člověk při dýchání vdechuje a opět vydechuje vzduch.

 Ačkoliv pro lidské oko měly obětní dary i nadále vzezření chleba a vína, byly přece proměněny ve skutečné Tělo a Krev! Proto se také okamžitě objevily před mýma očima obrazy: narození, utrpení, pohřbu, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení našeho Vykupitele, jednorozeného Syna Božího, jak se to vše během Jeho pozemského života odehrálo.

 Když však kněz zpíval píseň o nevinném Beránkovi: „Beránku Boží, který snímáš hříchy světa“ a chystal se ku přijetí svatého přijímání, ustalo ohnivé blýskání - nebe se uzavřelo, avšak slyšela jsem vnitřní hlas: „Jezte a pijte Tělo a Krev mého Syna, aby byla vyhlazena vina Evy a abyste i vy vešli do svého právoplatného dědictví!“

 Když se pak i ostatní lidé přiblížili ke knězi, aby přijali Nejsvětější Svátost, zpozorovala jsem mezi nimi pět různých skupin. Někteří měli jasná těla, jejich duše byly ohnivé. U jiných se těla jevila plná stínů, duše temné. Jiní zas byli ježatí na těle a ztuhlí rozmanitou špínou lidské poskvrněnosti na duši. Čtvrtí byli obklopeni ostrým trním a jejich duše vypadaly být napadeny malomocenstvím. Poslední konečně měli krvavé tělo a jejich duše zapáchaly jako rozkládající se mrtvola. Z nich všech byli při přijetí Svátosti jedni jakoby zaliti ohnivou září, druzí jakoby temným mrakem obaleni do temnoty. Když se po ukončení svatých tajemství kněz vzdá­lil od oltáře, i jasná záře, která až potud obklopovala oltář, se vrátila zpět do skrytosti nebe.“ Tolik svatá Hildegarda.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

(PAVEL, 12. 6. 2011 21:57)

ANO.JE TO VELKÁ VÝZVA .PŘÍPRAVA KE ZPOVĚDI MUSÍ BÝT CO NEJHLUBŠÍ.OTEC PIO DOPORUČUJE ZPOVĚĎ KAŽDÝ TÝDEN A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ TAKÉ ČASTO ABY BYLA DUŠE NALADĚNÁ NA BOŽÍ NOTU.ŽIVOT V MILOSTI POSVĚCUJÍCÍ JE KRÁSNÝ A ČLOVĚK CÍTÍ LÁSKU BOŽÍ V SRDCI.

je to lehké

(peater, 30. 5. 2007 10:38)

Všemu co je zde psané věřím, ale i tak když jsem na mši, mám problém si to uvědomit.