Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpustky

26. 5. 2007

Pokud jde o plnomocné odpustky, jejich počet byl omezen, aby si jich věřící více vážili a také aby je získávali s větší připraveností. Plnomocný odpustek můžeme nyní získat jen jednou denně. Výjimkou jsou ti, kteří jsou v nebezpečí smrti. Je mnoho modliteb a dobrých skutků, se kterými jsou spojené plnomocné odpustky. Jsou uvedeny v Příručce o odpustcích. Zde uvádíme pro ilustraci některé z nich. Plnomocný odpustek je nám ku příkladu udělen, když:

*nejméně půl hodiny rozjímáme Písmo svaté s úctou povinnou Božímu slovu

*pomodlíme se růženec v kostele, ve veřejné oratoři, v řeholním společenství, v rodině nebo v jiném společenství; růženec je třeba modlit se nepřetržitě, bez přerušení.

*přijmeme požehnání papeže městu a světu (Urbi et orbi), a to i prostřednictvím rozhlasu nebo televize

*se účastníme nejméně třídenních exercicií

*navštívíme v době od 1. do 8. listopadu hřbitov a pomodlíme se za duše v očistci

*zbožně navštívíme řeholní kostel či oratoř na svátek jejich svatého zakladatele

*zbožně vykonáme křížovou cestu; na místech zastavení rozjímáme o utrpení a smrti Krista

*zbožně používáme předmětu posvěceného papežem nebo biskupem; tento plnomocný odpustek může být získán jen na svátek sv. apoštolů Petra a Pavla

*vykonáme nejméně půlhodinovou adoraci před Nejsvětější Svátostí

*navštívíme farní kostel o poutním svátku, nebo druhého srpna (Porciunkula)

*jsme zbožně přítomni při obřadech prvního svatého přijímání nebo přijetí prvního sv. přijímání

*obnovíme křestní slib použitím jakékoli obvyklé formule během oslavy velikonoční vigilie nebo při výročí našeho křtu

K získání plnomocného odpustku jsou nutné čtyři věci:

1) vykonání skutku, s kterým je spojen odpustek

2) přijetí svátosti smíření

3) eucharistické přijímání

4) modlitba na úmysl Svatého otce

Navíc je požadováno, aby se nelnulo ke hříchu, a to i všednímu. Podmínky zpovědi, přijímání a modlitby na úmysl papeže mohou být splněny i několik dní před nebo po vykonání předepsaného skutku. Pro získání několika plnomocných odpustků v různých dnech stačí jedna zpověď. (Doporučuje se, aby její přijetí nebylo více než před dvěma týdny.) Kdo se úplně nezbavil záliby v hříchu nebo plně nesplnil uvedené podmínky, získává odpustek pouze částečný.

Částečný odpustek můžeme získat, když při konání svých běžných denních po­vinností a při snášení životních břemen obrátíme svou mysl k Bohu a v důvěře přidáme „střelnou modlitbu“.

Dále když s milosrdným srdcem a oživeni duchem víry pomůžeme službou našim bližním, kteří jsou v nouzi nebo když se v ka­jícím duchu zdržíme něčeho, co nám je dovolené a příjemné. Částečný odpustek tak lze získat vícekrát za den.

Mezi velkým množstvím modliteb a skutků spo­jených s částečným odpustkem patří ku přikladu: modlitba Magnificat, recitace Apoštolského vyznání víry, učeni nebo studium křesťanské nauky, účast na rekolekci, pozorná přítomnost při kázání, modlitba Anděl Páně, recitace ranních nebo večerních chval, zbožné použití předmětu posvěceného knězem, modlitba Salve Regina, návštěva hřbitova a modlitba za zesnulé atd. Pokud je odpustek vázán na posvěcený předmět, tak zaniká v případě, že je tento předmět zcela obnošen nebo prodán. Nezanikne ovšem, pokud předmět někomu darujeme.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

In aeternum. Amen!

(bárbra, 2. 11. 2007 20:33)

Jééé, děkujíííí :o)

Laudetur Jesus Christus !

(Zbyněk, 1. 11. 2007 11:23)

Zdravím a chválím obsah :-)