Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poslední záchranná kotva před Božím hněvem

20. 5. 2007

Obrazek30. dubna v Jubilejním roce 2000 za přítomnosti 200 000 poutníků prohlásil Jan Pavel II. Faustynu Kowalskou za svatou a současně druhou neděli velikonoční za svátek Božího milosrdenství pro všechny diecéze světa. Božský Spasitel nabízí ve svém milosrdném srdci útočiště a útulek pro všechny duše, zvláště pro ubohé hříšníky, že v tento jím samým vyžádaný den se jeho Milosrdenství obzvláště otevírá celému světu.

Svátek Božího milosrdenství, o který žádal Pán Ježíš svou dceru sv. Faustynu Kowalskou, byl biskupským dekretem zaveden v Polsku již v roce 1995, v Itálii v roce 1999 a pro celý svět v souvislosti se svatořečením polské světice 30. dubna 2000.

Připomeňme si něco z Ježíšových slov. Nejsou napsaná v evangeliu, protože náš Pán měl za to, že je vyčteme z jeho utrpení a jeho smrti. Když se tak neděje, přichází nám je prostřednictvím svých věrných duší vyslovit osobně:

„Hlásej světu moje Milosrdenství a moji Lásku. Plameny slitovnosti mě stravují. Jak rád bych je sdělil duším! Jak mě bolí, když mě nechtějí přijmout! Udělej všechno, co je v tvé moci, moje dcero, aby se úcta k mému milosrdenství rozšířila. Lidstvo poznamenané bolestí žádám, aby se ukrylo v mém Milosrdném srdci. Tam je chci zahrnout mírem.“

„Těm, kteří o svátku mého Milosrdenství přistoupí ke svaté zpovědi a svatému přijímání, rád udělím úplné odpuštění všech jejich hříchů.“

„Řekni duším, že z tohoto zdroje Milosrdenství mohou čerpat jen nádobou důvěry. Je-li vaše důvěra veliká, je moje štědrost bez hranic. Proudy mých milostí zaplavují pokorné duše.“

Není to právě nedostatek pokory, co nám brání přijmout s vděčností tento nezasloužený Boží dar?

„Každému, kdo bude uctívat obraz mého Milosrdenství, slibuji, že nezahyne. Slibuji vám vítězství nad Nepřítelem v životě a zvláště v hodině smrti. Já sám vás budu hájit jako svou vlastní čest.“

„Dříve, než vystoupím při posledním soudu jako spravedlivý Soudce, jsou dveře mého Milosrdenství dokořán otevřeny. Kdo odmítá projít branou mého Milosrdenství, bude muset projít branou spravedlnosti…“

„Přeji si, aby bylo uctíváno moje Milosrdenství. Nabízím lidstvu poslední záchrannou kotvu. Ta se jmenuje utíkat se k mému Milosrdenství.“

Co více nám Pán mohl ještě nabídnout? Na co ještě chceme čekat?
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář